شركت يلدا سير تمامي خودروهاي متعلق به خويش وطرف قرار داد را بصورت جداگانه با كارشناسان فني راهبر مورد بازرسي وتست وتأييد قرار مي دهد و اين امر فقط به منظور احترام به حقوق تمامي مشتريان عزيزمان ميباشد.

ناوگان حمل و نقل

ون تشریفاتی

ون تشریفاتی

ظرفیت 13 نفر

marral

اتوبوس مارال

ظرفیت 25 - 30 -32 و 44 نفره VIP

volvo

اتوبوس ولوو بي ٩

ظرفیت ٢٥نفره vip و٤٤نفره ويژه

scania

اتوبوس اسکانیا درسا

ظرفیت 25 نفره VIP

offer

برخی از مشتریان

  • شرکت نفت
  • قوه قضاییه
  • وزارت نیرو
  • رویترز