اتوبوس

تمامی خودروهای متعلق به شركت یلدا سیر توسط كارشناسان فنی راهبر مورد بازرسی ، تست و تأیید قرار می گیرد و این امر فقط به منظور احترام به حقوق تمامی مشتریان عزیزمان میباشد.


اتوبوس اسكانيا  مارال

ظرفیت: 25 - 30 - 32 - 44 نفره
VIP
١-سيستم صوتي وتصويري
٢-سيستم ايركاندينشن اتوماتيك گرمايش وسرمايش
٣-داراي صندلي هاي بافاصله استاندار وكمربند ايمني و زير پاي
٤-داراي لوازم ايمني ازقبيل شيشه هاي دو جداره كپسول اتش نشاني
جعبه كمكهاي ايمني چكش شيشه شكن كليد درب اضطراري وكپسول اكسيژن
٤- يخچال وسيستم ابجوش
٥-معاينه فني روز
٦-بيمه كامل درسفر

 

اتوبوس اسکانیا  درسا

ظرفیت: 25 نفره VIP
مانیتور دار
١-سيستم صوتي وتصويري
٢-سيستم ايركاندينشن اتوماتيك گرمايش وسرمايش
٣-داراي صندلي هاي بافاصله استاندار وكمربند ايمني و زير پاي
٤-داراي لوازم ايمني ازقبيل شيشه هاي دو جداره كپسول اتش نشاني
جعبه كمكهاي ايمني چكش شيشه شكن كليد درب اضطراري وكپسول اكسيژن
٤- يخچال وسيستم ابجوش
٥-معاينه فني روز
٦-بيمه كامل درسفر

 

اتوبوس ولوو  B9

١-سيستم صوتي وتصويري
٢-سيستم ايركاندينشن اتوماتيك گرمايش وسرمايش
٣-داراي صندلي هاي بافاصله استاندار وكمربند ايمني و زير پاي
٤-داراي لوازم ايمني ازقبيل شيشه هاي دو جداره كپسول اتش نشاني
جعبه كمكهاي ايمني چكش شيشه شكن كليد درب اضطراري وكپسول اكسيژن
٤- يخچال وسيستم ابجوش
٥-معاينه فني روز
٦-بيمه كامل درسفر
٧-داراي دومدل صندليهاي تخت شوي ٢٥نفرهvip و٤٤نفره ويژه
٨-داراي سيستم انلاين بادوربين پيشرفته جهت بررسي تخلفات رانندگي وانلاين با پلس راه كشور