مینی بوس

تمامی خودروهای متعلق به شركت یلدا سیر توسط كارشناسان فنی راهبر مورد بازرسی ، تست و تأیید قرار می گیرد و این امر فقط به منظور احترام به حقوق تمامی مشتریان عزیزمان میباشد.

خدمات:

سرویس همایشها ،کنفرانس هاوسمینارها،سرویس یهشت زهرا،اردوهای تفریحی یک و چند روزِ ؛تورهای گردشگری تهران گردی؛جهت مسافتهای اطراف تهران (کمتر از ۴۰۰ کیلومتر)

مینی بوس تویوتا

با ظرفيت 20 نفر

براي سفرهاي اموزشی وتفريحی و تورهای ايرانگردی وتهران گردی بسيار مناسب ميباشد


مینی بوس هیوندا

با ظرفيت 16 نفر

براي سفرهاي اموزشی وتفريحی و تورهای ايرانگردی وتهران گردی بسيار مناسب ميباشد


مینی بوس ایسوز

با ظرفيت 19نفر

مناسب برای تشریفات و تورهای داخل شهری