تمامي خودروهاي متعلق به شركت يلدا سير توسط كارشناسان فني راهبر مورد بازرسي ، تست و تأييد قرار مي گیرد و اين امر فقط به منظور احترام به حقوق تمامي مشتريان عزيزمان ميباشد.


اتوبوس اسکانیا مارال

ظرفیت: ۲۵ – ۳۰ – ۳۲ – ۴۴ نفره
VIP
١-سیستم صوتی وتصویری
٢-سیستم ایرکاندینشن اتوماتیک گرمایش وسرمایش
٣-دارای صندلی های بافاصله استاندار وکمربند ایمنی و زیر پای
۴-دارای لوازم ایمنی ازقبیل شیشه های دو جداره کپسول اتش نشانی
جعبه کمکهای ایمنی چکش شیشه شکن کلید درب اضطراری وکپسول اکسیژن
۴- یخچال وسیستم ابجوش
۵-معاینه فنی روز
۶-بیمه کامل درسفر

 

اتوبوس اسکانیا  درسا

ظرفیت: 25 نفره VIP
مانیتور دار
١-سيستم صوتي وتصويري
٢-سيستم ايركاندينشن اتوماتيك گرمايش وسرمايش
٣-داراي صندلي هاي بافاصله استاندار وكمربند ايمني و زير پاي
٤-داراي لوازم ايمني ازقبيل شيشه هاي دو جداره كپسول اتش نشاني
جعبه كمكهاي ايمني چكش شيشه شكن كليد درب اضطراري وكپسول اكسيژن
٤- يخچال وسيستم ابجوش
٥-معاينه فني روز
٦-بيمه كامل درسفر

 

اتوبوس ولوو  B9

١-سيستم صوتي وتصويري
٢-سيستم ايركاندينشن اتوماتيك گرمايش وسرمايش
٣-داراي صندلي هاي بافاصله استاندار وكمربند ايمني و زير پاي
٤-داراي لوازم ايمني ازقبيل شيشه هاي دو جداره كپسول اتش نشاني
جعبه كمكهاي ايمني چكش شيشه شكن كليد درب اضطراري وكپسول اكسيژن
٤- يخچال وسيستم ابجوش
٥-معاينه فني روز
٦-بيمه كامل درسفر
٧-داراي دومدل صندليهاي تخت شوي ٢٥نفرهvip و٤٤نفره ويژه
٨-داراي سيستم انلاين بادوربين پيشرفته جهت بررسي تخلفات رانندگي وانلاين با پلس راه كشور

 

میدل باس

با ظرفيت ٣٠نفر و٣٢نفر

براي سفرهاي اموزشي وتفريحي و تورهاي ايرانگردي وتهران گردي بسيار مناسب ميباشد


تویوتا  هیوندا (ون)

با ظرفيت 9 و 13 نفر

مناسب برای تشریفات و تورهای داخل شهری