خدمات یلدا سیر
تیر ۳۱, ۱۳۹۶
روز درختکاری
روز درختکاری
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
اولین جلسه رسمی یلداسیرایرانیان

اولین جلسه رسمی شرکت یلدا سیر ایرانیان

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در سالن تشریفات حسین اباد بانک صادرات با حضور پرسنل و همکاران شرکت برگزار گردید .دراین جلسه در خصوص فلسفه وجودی سازمان واهداف شرکت در سال آتی ووظایف پرسنل وهمکاران ورعایت حقوق مشتری و بر پاییندی برسه اصل اساسی شرکت یعنی خدمات مطلوب ،تعهد ورضایت مشتریان تاکید گردید.درانتها نیز با آرزوی سالی پر برکت برای تمامی ایرانیان و پذیرایی و صرف شام جلسه خاتمه یافت

اولین جلسه رسمی شرکت یلدا سیر ایرانیان
اولین جلسه رسمی شرکت یلدا سیر ایرانیان
اولین جلسه رسمی شرکت یلدا سیر ایرانیان
اولین جلسه رسمی یلداسیرایرانیان