اتوبوس VIP
اتوبوس دربستی
جولای 23, 2019

 

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در سالن تشریفات بانک صادرات با حضور پرسنل و همکاران شرکت برگزار گردید . دراین جلسه همکاران برتر از دید مشتری معرفی و به رسم یادبود هدایایی به حضورشان تقدیم گردید مشروح این جلسه در خصوص فلسفه وجودی سازمان واهداف شرکت در سال آتی وظایف پرسنل وهمکاران و رعایت حقوق مشتری و پایبندی بر سه اصل اساسی شرکت یعنی خدمات مطلوب ،تعهد ورضایت مشتریان تاکید گردید.درانتها نیز با آرزوی سالی پر برکت برای تمامی ایرانیان و پذیرایی و صرف شام جلسه خاتمه یافت .